MANYLY SETIRLER#10

1.Biz adamlaryn ozune gora bolup baslayas, diymek bizi uytgetyan durmus dal-de, adamlar eken.
***
2.Menin yuregimi yaralamankan pikirlen, ol yerde sen yasayarsyn.
***
3.Seni bagtly edip blijek zatlar hakda pikirlen, halayan zadynyzy edin. Ozunizi gowy duyyan adamlar bilen bolun we dine size garasylyan yerlere gidin .

Dowamy »

163 19
Bilim, 1 week ago


MANYLY SETIRLER#9

1.Bu durmus aslynda gowy adamlarunky dal, gowy rol oynayanlarynky.
***
2.Bir gun meni senden sorasalar, kicijek bir dunyasi bardy ony hem men dargatdym diy.
***
3.Bagytly bolsan sesiz bol, cunki durmus goriplerden doly.
***
4.Aty gabandyrmak ucin esege munulmez.
***
5.Eger kop gurlemek peydaly...

Dowamy »

250 22
Bilim, 1 week ago


MANYLY SETIRLER#8

1.Ne galana git diyerin ne-de gidene gal. Galasy gelen yerini, gidesi gelen yolyny tapar!
***
2.Sadalyk, yagsylyk we dogrulyk bolmayan yerde BEYIKLIK yokdur.
***
3.Gyzlaryn in gozeli - ikinji nobatda diline seredyan gyzdyr.
***
4.Ahli zat gornusi yaly daldir bu gun bize yasaysy beren suw ertir bizi gark edi...

Dowamy »

213 7
Bilim, 2 weeks ago


MANYLY SETIRLER#7

1.Yeke yasayan adamlaryn yuregine girmek ansat daldir
***
2.Agacdan miwe isleyan bolsan tayagyna, adamdan soygi isleyan bolsan gownine degme.
***
3.Sen mana wagtlayynca dal, omurlik gereksin.
***
4.Goz gorenini unydar, yone yurek soyenini unutmaz.
***
5.Meni gulip unydan bolsan, bir gun aglap...

Dowamy »

419 78
Bilim, 2 weeks ago


HAKYKY MUGALLYM DÖWLET HAZYNASYDYR!#2

1. Mugallym mekdebiň “ody bilen girip, küli bilen çykmaly” adamdyr.

2. Kollektiwden üzňeleşmek, oturan şahaňy kesmek bilen barabardyr.

3. Zähmet rugsadyndaka okuwçysyny küýsemeýän mugallym hakyky mugallym däldir.

4. Ulanmagy başarýan mugallymyň dilindäki ýumor täsirli terbiýeçilik serişdesidir.

Dowamy »

75 3
Edebiýat, 2 weeks ago


Manyly setirler #5

1.Eger yanynyzda gowy adam bar bolsa onun gadyrny bilin, gowy adamlar awtobus dal biri gidip biri geler yaly.
***
2.2021-bu taze baslangyc, sonun ucin guyc sarp etmage we guyclermizi payhasly ulanmaga tayyn bolun.
***
3.Sizin barynyzda yalan soygi, yalan duygular a mende yalan yylgyryslar, yalan gulkuler.
***

Dowamy »

175 15
Bilim, 2 weeks ago


Manyly Setirler #4

1.Kop pikir etmek bagtsyzlygyn in uly sebabidir.
***
2.Kop wagt garasmak, yalnys biri bilen durmus gurmakdan has onatdyr.
***
3.Biz in kop kime arz edyan bolsak, kim bilen kop urysyan bolsak, kime kop gaharlanyan bolsak, sol adamy hakykatdan hem yitirmekden gorkyarys!.
***
4.Men sizin barynyzy bagysladym em...

Dowamy »

156 4
Bilim, 2 weeks ago


Manyly setirler #3 TURKCE

1.Bu saatten sonra ben tren gibi geçerim sen öküz gibi bakarsın.
***
2.Kimseden bir şey istediğim yok. Az ötede oynayın yeter.
***
3.Demiş ki Mevlana: Seni seveni zehir olsa yut. Seni sevmeyeni bal olsa unut.
***
4.Dost sanma şanlı vaktinde dost olanı. Dost bil gamlı vaktinde elinden tutanı.
***

Dowamy »

155 10
Bilim, 2 weeks ago


MANYLY SETIRLER #2

1.Gadyr bilmek, yitireninden son arkasyndan aglamak dal-de, yanynda bar wgty ony ber gujaklamakdyr.
***
2.Sana sereden wagtym, ozimi oyume dolanan yaly duyan.
***
3.Wepalylygynyzy gorap saklan, yogsam bile bolmagyn manysy name?
***
4.Men mana gerekli bolan bagtyn, sen yylgyrsynda gizlenip yatandygny bilyan....

Dowamy »

137 7
Bilim, 2 weeks ago


MANYLY SETIRLER

MANYLY SETIRLER

1.Senin yykylysynam olaryn durusyndan has dik.
***
2.Sozin dal,edilen isin gadyryny bilmeli sozde hemmamiz biri-birimizi soyyaris.
***
3.Gecmisin ustunde durdugun her pursat, geljeginden ogurlayansyn.
***
4.Ynanyp biljegin yekeje adam ozindigni bilen pursadyn, has-da guyclener...

Dowamy »

475 6
Bilim, 2 weeks ago


ZENANLAR, ÝYLGYRYÑ!

ZENANLAR, ÝYLGYRYÑ!

Men-men diýenleri elendirýärler,
Ýüregi şübhesiz ynandyrýarlar,
Maşgalany dolandyrsa erkekler,
Zenanlar dünyäni dolandyrýarlar.

Aýaly sylana Alla ýar eken,
Geçmişde ajaýyp nusga bar eken,
Zenan hyzmatynda berk guşap bilin,
Hak Resul Hatyjañ kerwenin çeken.

Dowamy »

168 5
Edebiýat, 2 weeks ago


HAKYKY MUGALLYM DÖWLET HAZYNASYDYR!

1. Okuwçylarda hemişe aýawlylygy terbiýeläň. “Isrip-haram” nakylyna olaryň dowamly eýermegini gazanyň.

2. Mugallym täze adamy kalby bilen ýetişdirýär.

3. Mugallym uzak ýyllaryň dowamynda mährini çagalara paýlap ýörşüne, ahyry şol mähre özi hem mätäç bolup galýar.

4. Sapaklarda öwrediji oýunlardan peýdala...

Dowamy »

104 6
Bilim, 2 weeks ago


In gowy aydyan aydymcylar TOP10

1)Jony, Rus aydymcysy onun aydymlary gaty gowy we men onun mushtosy!

2)Elmen bilen gafur ''Морозы'' aydymam gaty gowy bular hem rus aydymjylar!

3)Sohbet Jumayew Sapp ''Kimi soyyan'' bul aydym hem gaty gowy!

4)Nahide Babasli bul hem turk aydymcy munyn aydymlaryny hem dinlemek ucin gowy!

5)A...

Dowamy »

256 19
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuwçylary üçin bu gezekki gyşky dynç alyş möwsümi ozalkylaryndan uzak dowam eder.

Öňümizdäki hepdäniň duşenbe gününden ― 28-nji dekabrdan bolsa ýurduň orta mekdeplerinde gyşky dynç alyş möwsümi başlar. Okuwçylar mekdebe 2021-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda dolanyp bararlar.


Alnan cesme:Turkmenportal.com
Paylasan:Guljemal Ahmedowa!
Unis berip okanynyz ucin minetdar!

Dowamy »

177 12
Täzelikler, 2 weeks ago


PEYDALY MAGLUMATLAR #1

Atlar dik durka gowy uklaýarlar. Olar birnäçe aýy ýatmanam geçirip bilýärler.

***

It iki milliona golaý ysy saýgaryp bilýär.

***

Bir kilogram bal ýygnamak üçin bal arysy üç ýüz müň kilomertre golaý aralygy uçup geçmeli hem-de on dokuz million gülüň şiresini sormaly bolýar.

*...

Dowamy »

148 8
Bilim, 2 weeks ago


Anlamli tukce sozler!!!

Anlamli sozler.

Düşmanın tatlı sözlerine bakma; balın içinde zehir de bulunabilir. (Sâdi)

Bir şey bildiğin zaman onu göstermeye çalış. Bir şey bilmiyorsan, onu bilmediğini kabul et. İşte bu bilgidir.

Kral olup paramı dilenci gibi harcamaktansa, dilenci olup son paramı kral gibi harcamayı tercih ederim.<...

Dowamy »

118 6
Edebiýat, 2 weeks ago


Soygi hakda goshgy

Salam talyplar com-yn agzalary. Gelin shu mowzukda soygi hakda goshgy yazalyn!!!

Dowamy »

243 32
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Yyldyzlara "Men seni soyyarin'' diyseler

Yyldyzlara "Men seni soyyarin" diyseler

Овен-Menem seni soyyarin!
Телец-Yylgyrar!
Близнецы-Howwa!
Рак-Howwa.Menem muny bilyardim!
Лев-Elbetde soyyarsiniz!
Дева-Yok,soyyman!
Весы-Subut edin!
Скорпион-Seredip durar!
Стрелец-Men sizi has guycli soyyarin!
Козерог-Sag bolun!<...

Dowamy »

141 8
Täzelikler, 2 weeks ago


Haysys dogryka!

MILET SUTATDAKYNYN HAYSYSY DOGRY?

A)1-NJI
B)2-NJI

Dowamy »

176 11
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Taze agza bollum!

Hemma salam talyplar.comyn agzalary we agzadalleri!
Men taze agza bollum menem aranyza gosarsynyz diyip umyt edyan.
Men duralga.ruda Guljemal Ahmedowa diyip giryadim meni tanayan tanayar tanamayanlar bilen hem tanysarys!

Hormatlamak b...

Dowamy »

307 47
Täzelikler, 2 weeks ago