Men diñe señ barlygyñda ÿaşadym

Çykylmaz boşlukly girdap içinde,
Men-menlikden püre-pürdim,a:şadym
"Geçer,gaÿgy-gamlar, ÿarym bar!"diyip,
Men diñe señ barlygyñda ÿaşadym!!!

Aldym güÿji barlygyñdan,demiñden,
Tapylmazdy del em beren emiñden,
Duÿdum gara gyşy seniñ semiñden
Men diñe señ barlygyñda ÿaşadym!!!

Diÿ...

Dowamy »

164 11
Edebiýat, 4 days ago


Pikir ummanynda......

Ÿüregmiñ agysyn diñdirjek bolsam,
Derrew ÿapyşardym dostum kitaba.
Ses-pes gelenokdy töwerek daşdan
Hany durla....eÿmenç sesli it-ä bar....

It däldi ol.Gorkunç pikriñ miwesi
Iÿÿär beyniñ,şübhe tohumyn ekÿär,
"Boldy,yatdan cykdy,yatlamok!"diysem,
Pikirler gapydan ädimin sekÿär.

...

Dowamy »

131 5
Edebiýat, 1 week ago


Tebigaty goralyñ

Onirrak okuwa gija galyp taksi tutjak bolup durkam seyle waka shayat boldum...Dashyndan seredaymage owadan,gelsikli,dowrebap geynen oglan elindaki "Gosha cynaryny" icdi-de yolun gyrasyna zynyp goyberdi.Elbetde men yolda ursmajak bolup zat diymedim.Shol oglana "Dashyñy bezeyancan iciñi beze!"diyesim geldi....
Yada kopimiz awtobusda goryandiri...

Dowamy »

280 12
Sorag-jogap, 1 week ago


Hurmajan,Joram doglan gunun bilen😘😘😘😘

Dusunjesi bilen kopin soygisini gazanan gyz....Gowy syrdas,gerek yerinde Hydyr ata...Yuregi gardan ak joram doglan gunin bilen!!!Yuregin yaly,yolunam giñ bolsun!Elmydama abray bilen,masgalañ arasynda sag gezip yormek nesip etsin!!!Ensallah shu yyl talyp bolarsyn!!Durmus yoluna basan gadamyn batly,oziñe ynamly bolsun!!sana hemise guwanyp gezeli.Yene...

Dowamy »

165 8
Sorag-jogap, 1 week ago


#duwurtigi nadip ayyrmaly?

Bu gezek kop kisinin "keypini" gacyryp,dasky kesbine azajygam bolsa tasir edyan duwurtikler hakynda agzap gecmekci....
Adatca duwurtikler yetginjeklik dowrunde,gormonlaryn alys-calsygynyn yokarlanyan wagtynda yuze cykyar.Yone uly adamlarda yuze duwurtiklerin sebapleri sular bolup biler:
-icege nasazlyklary
-gormonal yagdaylar (...

Dowamy »

302 3
Sorag-jogap, 2 weeks ago


Eger bir gün öwrüläÿsem ak guşa....

Eger bir gun owrulaysem ak guşa
Ilki bilen señ yanyna giderdim
Öñden bari hic gormedik mahirli
Didaryñdan şonda ganyp bilerdim....

Gorup senin ol mylayym bakyşyñ
Gozlerime yaş dolardy dessine
Gidip serden,yene seni gorjek diyp
Gelip bilsem bolyar öñki essime....

Yupek saclaryñy...

Dowamy »

221 16
Edebiýat, 2 weeks ago


Puly nahili tygşytlamaly?

Islesek,islemesegä pul sowyas.Meñem durmusdaky esasy problemalarymyn biri pul sowmaklyk.Geliñ puly tysytlamagy owreneliñ:
1.Ÿygnañ
Gunde iñ bolmanda 1 manatdan yygnamak,"gara gunlerde" size komek eder.
2.Gymmat zat almañ
Zat aljak bolanyñyzda goni gymmat zada yapyshmañ.Aljak zadyñyz hakda iñ bolmanda 24 sagat pikirleniñ....

Dowamy »

391 24
Edebiýat, 4 weeks ago


Zatlara garaÿşyñy üÿtgedip biljek hekaÿa

Wakalara bolan garaÿşyñyz her dürli....Doktor Paul Ruskin garaÿşyñyzy üÿtgetjek zat düşündirÿär.Okan wagtyñyz geñ galarsyñyz.....
Bir gun dr.Ruskin talyplara "Ÿaşaÿşyñ alamatlary" diÿen temany düşündirÿän wagty,bir mysaly getirÿär: "Ÿarawsyz ne gürleÿär, ne-de aÿdylan zatlara düşünÿär.Käwagt birnäçe sagadyñ dowamynda hiç kimiñ düsünmejek zat...

Dowamy »

296 11
Edebiýat, 4 weeks ago


Stokholm sindromy

Köpüñiziñ bu sindrom hakynda eşiden bolmagy hem mümkin.Stokholm sindromy-agyr şertlerde tutulÿan golastyndaky kişiniñ, şony edÿän adama bolan simpatiÿasy.Bu sindromyñ ady 1973-nji ÿylda bolan wakanyñ esasynda şeyle atlandyrylÿar.Şwesiÿanyn paÿtagty bolan Stokholmda şol ÿyl bank talañçylygynda bankda işleÿän zenan, talañçylar tarapyndan 6 günläp gol...

Dowamy »

256 15
Edebiýat, 4 weeks ago