“Söýgi näme?”

“Söýgi näme?”

Söýgi näme?” diýip soradym Taldan.
Ol diýdi: “Söýgimi gidirip goldan,
Örtenip, miwesiz galdym men, guzym.
Indi miwäm ýok-da,
Boýum bar uzyn”.

“Söýgi näme?” diýip soradym Hozdan.
Hoz diýdi: “Ýeňilip bir ajap gyzdan,
Gabygym gatady, çürüşdi maňzym.
Ondan b...

Dowamy »

3003 19
Köneler, 11 years ago


Taze turkmen websahypasy

www.soragjogap.com. ady bilen taze site açypdyrlar talyplar.com. a meňzeyä bir girip göriň

Dowamy »

1358 13
Köneler, 11 years ago


GARAŞSYZLYK BAYRAMY GUTLY BOLSYN

Garaşsyzlyk bayramyňyz gutly bolsyn mähriban ildeşler. Goy dünyä dursun TÜRKMENİSTAN dursun.

Dowamy »

1713 0
Köneler, 11 years ago


Aşgabat daşoguz

aşgabat daşoguz arasynda gatnayan taksileriň bahasy şu vagyt näçekän bilen barmy

Dowamy »

1669 8
Köneler, 12 years ago


magtymguly söziň bilene sözdir

NAHANA GELDIŇ

Bu nakyldyr, adamzat, sen bu mekana geldiň,

Owwal ataň bilinden syzyp nahana geldiň,

Atadan enä baryp, bir katra gana geldiň,

Enede surat bolup, bu şirin jana geldiň,

Dokuz aýy ötürip, inip jahana geldiň,

Emip enän süýdüni, gundalyp, d...

Dowamy »

2205 14
Köneler, 12 years ago