Telegram VPN-siz işleýär (IMO-ny göni musora)

Salam talyplar

Telegramyň bütündünýäde bloklap bolmaýan häzirki wagtda bu messenjer indi Türkmenistanda hem arkaýyn işleýär.
Munuň üçin

1. Indirmeli (Google Play, AppStore)
2. Ýokarsynda «Соединение...» diýip duran ýazgynyň göni üstüne basmaly (Iphone telefonlarda biraz garaşmaly, soňra Use Proxy çykandan...

Dowamy »

1606 6
Tehnologiýa, 10 months ago


Telegram Türkmenistan

Salam talyplar

Telegramyň bütündünýäde bloklap bolmaýan häzirki wagtda bu messenjer indi Türkmenistanda hem arkaýyn işleýär.
Munuň üçin
1. Telegramy Google Playdan indirip alyň we açyp registrasiýa etjek bolanyňyzda birigip bilmez. Şonuň üçin:
2. Ýene-de şol Google Playdan Разблокировка Telegram app. indirmeli...

Dowamy »

811 2
Tehnologiýa, 1 year ago