oyan

Her bir yaş yetkinjegin okamagyny isleyarin. Men bu yazgym bilen bütin Türkmen halkyna, Türkmenistanda okap yören Türkmen talyplara, daşary yurtlarda okap yören Türkmen talyplara, gysgajasy her bir damarynda Türkmen gany akyp durana seslenmek isleyarin. Türkmenistan rayaty ya da başga bir zat dal, bu yazgyny Türkmen bolsan oka ! Huday tarapyndan b...

Dowamy »

2685 50
Köneler, 12 years ago


Oylan

Hokman okasan gowy bolar :D, wajyp mesele. Hawwa gadyrdan ideşler, Hudayymyz bizi bu dünya synag üçin goyberdi. Kanun beripdir, şu zady etmeli, bu zady etmeli dal diyipdir. Gynçylyk, synag, söygi, yigrenç, name bar bolsa beripdir. Durmuşymyz gyzykly we yatlanda yene de yaşasymyz geler yaly edipdir. Aslynda hemme zat bir oyun. Yöne köp adam muna düş...

Dowamy »

2023 24
Köneler, 12 years ago