Imo

Salam .Imoda moýa istoriýa diýen ýere birýerden kilip,surat sbşeniýa bilup gelýär menä nirden nädip gelýänine düşinemok.Bilseňiz kömek edaýyň

Dowamy »

4639 2
Köneler, 6 years ago


Seýil edeliň bu jahana jahanda näler görner

Salam hormatly okyjylar .Men dünýäni syýahat etmek isleýän welin Türkmenisdandan daşary ýurda çykmak mümkinmikä?Eger men okuw bahanasy bn daşary ýurda gidip bilsem şol ýerdwn beýleki ýurtlara geçmek mümkinmikä?Men siziňem dünýäniň täsin ýerlerine syýahat etmek isleýändigiňize ynanýan .Eger bilýänbolsaňyz kömek edaýyň.

Dowamy »

3929 0
Köneler, 6 years ago