Kitap okalyn!

Dünyade hiç bir döwletde ylym ösüp, ösmedik döwlet yokdyr..
170 mln (yalnyşmayan bolsam) ilatly Yaponyada in bir gazetin tirajy 105mln.
Oglanlar kanikullary kitap okap döwletimize bir zatlar öwrenip baralyn!

Dowamy »

1325 9
Köneler, 11 years ago


Okan bilin

oglanlar-gyzlar gayrat edip Türklere tmda aylyk 50 dollar diymayin. Namys meselesi. Eger namysy bolmayanlar başga mesele..

Dowamy »

1085 10
Köneler, 11 years ago


Yüregi yuka oglanlar...

Yüregi yuka oglanlar... diyip daşary yrtda okayan oglanlary (öz keypine görä) kazyollamasy ya-da geçilemesi. Bolsa, hakyky manada yüregi yuka, mähirli bolmak gowy.
Siziň şolar baradaky pikiriňiz? Ya-da men yalňyşyan my?

Dowamy »

1333 13
Köneler, 11 years ago