Yüregi yuka oglanlar... diyip daşary yrtda okayan oglanlary (öz keypine görä) kazyollamasy ya-da geçilemesi. Bolsa, hakyky manada yüregi yuka, mähirli bolmak gowy. Siziň şolar baradaky pikiriňiz? Ya-da men yalňyşyan my?

Köneler, sada_19 tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir