Shemshatjandan hoşlaşyk... taze dostunuz toyly

bilyanizmi dostla, bu durmuşda her kim bir durmuşda yaşayar.. biz türkiyede hemme zatlar gymmat.... yöne bu erde internet arzan sagadyna 1dollar... men ene 2 günden türkmenistana gityarin, yöne adresimi doganym toyla yagny shatda goyup giderin.. olher gün siz b/n yazyşar.. sizin b/n tanyşmak menin üçin uly bir bagt boldy. hemmanize meni kabul...

Dowamy »

2054 52
Köneler, 12 years ago


taze yil arzuwy shemshatjandan

slm dostlar. nahili gowymy yagdaylarynyz,köpden bari, sahypany açyp, bilman ,kösendim ,name sahypada kemçilik barmay..... howwa, etip gelen taze yil bayramynyzy, tüys yüregimden gutlayaryn...
gutlamka b/n hemmanize berk jansaglyk, işinizde üstünlik arzuw edyarin. bolyar onda sag bolun , taze yildan son görüşeris dostlar we joralar....horm...

Dowamy »

1277 1
Köneler, 12 years ago


SAHYPA GİRİŞ

slm dostlar. men istanbuldan size yazyaryn.
gowymy yagdaylarynyz?.HEMMANİZE JAN SAGLYK, ETİP GELYAN TAZE YİL BAYRAMYNYZ MÜBAREK BOLSUN.TAZE YİLDA ULY ÜSTÜNLİK, MUNDAN BEYLAK ,HEM İŞİNİZDE ULY ÖSÜŞLER GAZANMAGYNYZY ARZUW EDYARİN....
SAHYPANYZY BEGENDİM,KİM BAŞYNDA BAR BOLSA, BEREKELLA DOWAM ET.ÖRAN GOWY BOLUDYR... BUGÜNLÜKÇE ETER....

Dowamy »

1209 7
Köneler, 12 years ago