slm dostlar. men istanbuldan size yazyaryn. gowymy yagdaylarynyz?.HEMMANİZE JAN SAGLYK, ETİP GELYAN TAZE YİL BAYRAMYNYZ MÜBAREK BOLSUN.TAZE YİLDA ULY ÜSTÜNLİK, MUNDAN BEYLAK ,HEM İŞİNİZDE ULY ÖSÜŞLER GAZANMAGYNYZY ARZUW EDYARİN.... SAHYPANYZY BEGENDİM,KİM BAŞYNDA BAR BOLSA, BEREKELLA DOWAM ET.ÖRAN GOWY BOLUDYR... BUGÜNLÜKÇE ETER.İ.

Köneler, shemshatjan tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir