Hyýalymda

Hyýal, arzuw bular biziň ýaşamagymyz bulardan ybarat her kim hyýalyndaky pikrini durmuşa geçiresi gelýär. Kimse özi üçin okaýar, kimse arzuwyna ýetmek üçin, kimse ena-atasynyň buýrugy esasynda, käbirlerimiz bolsa hyýalynda okaýar . Iň soňunda özüniň ol ugurda işe başlan döwründen bilýär. Durmuşda arzuw edip,ol arzuwa ýetip ýaşamak gör nähili ajaýyp...

Dowamy »

564 1
Köneler, 7 years ago


Hytaý hakda

Jübi telefonlaryň 69 göterimi Hytaýda öndürilýär.
Hytaýda ilkinji awto ulag 1958-nji ýylda öndürildi.
Hytaý halk respublikasy ilaty boýunça 1 nji ýerde duryp, tutýan meýdany boýunça 3 nji ýerde durýar.
Dünýäniň iň uzyn köprüsi hem Hytaýda bolup, ol köprüniň uzynlygy 43 km, giňligi 30 metr. Bu köpri 2006-2010 njy ýyllar araly...

Dowamy »

545 2
Köneler, 7 years ago


Nakyl,akyl

Ýaňy yakynda Hormatly Prezidentimiz Hytaý Halk respublikasynda iý saparda boldy, menem eşiden we bilýän nakyllarymy ýazmagy makul bildim
Başga kişileri bagyşla diňe, özüňi bagyşlama!
Ata eýerine kesip baha berme!
Agaç her näçe beýik bolsa-da ýapraklary ýere gaçar.
Daglara çykmasaň uzak ýerleri görüp bilmersiň. Bu nakyll...

Dowamy »

595 3
Köneler, 7 years ago


Atamyn arzuwy...

salam talyplar. comun agzalary ertir ataamyn aradan cykanyna 6 y bolyar, men atam hakda yazan oylanmamy yazmagy makul bildim size belki bu oylanma yarar diyip umyt etyan, oylanma hakda oz pikirinizi yazaysanyz sizin ene-atanyz name bolarynyzy isledi we siz haysy hunari sayladynyz?
Her bir ene-ata cagalarynyn uly adam bolary ugrunda kop alada...

Dowamy »

964 15
Köneler, 7 years ago


602 -nji belgili Sohbet Kasymow hukuk gazandy.

Yewraziya yyldyzy baslesiginin Turkmenistan dowletimiz boyunca jemi jemlendi. sheylelikde basleshigin yenijisi Sohet Kasymow > aydymy bilen Turkmenistanyn adyndan gatnashmaga hukuk gazandy. Oz ildeshimiz bolan yagny, Turkmen dowlet medeniyet institutynyn talyby Sohbedi goldan!
Men 607 Dj Begany we Nuryagdy Rejebowy erbet gormedim olaram ora...

Dowamy »

1009 12
Köneler, 8 years ago


Hic wagt hic kime biwepa bolman!!!

salam hormatly agzalar! Indi akylym1989 name yazarka diyyan bolmagynyz mumkin men bu temada biwepalyk hakda yazmak isleyan.
Bir gezek isden cykyp,muzeya gitmegi yuregime duwdim, muzeye gitmek ucin parkyn ustunden gecip gitmelidi. yorap baryarkam , 1 gyzyn skameykalaryn suratyny alyp yorusine hayran galdym, ol saralyp yere gacan yapraklary...

Dowamy »

1711 30
Köneler, 8 years ago


Yene talyp bolsadym

Salam talyplar.comyn agzalary men bu wakany oz durmusymdan yazmak isleyan. Yagny men 2006 njy yylda orta mekdebi tamamladym. Sonra Marynyn H.Deryayyew adyndaky mugallymcylyk mekdebine( yagny peducilishya) okuwa girdim, cunki ol wagt 2 y ish satj bardy yokary okuwa gitjek bolsan. ine mugallymcylyk mekdebini tamamlap 2008-nji yylda oz obama baslangyc...

Dowamy »

1661 47
Köneler, 8 years ago


Wah, menem ejem we kakam bolsady...

Hormatly talyplar.comyn agzalary size gyzykly bir wakany aydasym gelyar.
Sentyabyr ayynyn basyragydy, menem 1 sagat bosh bolamson 1 nji klas mugallymyn sapagyna gatnashmak ucin sapaga gatnashyk depderimi alyp 1-nji a klasyn sapagyna gatnasmaga bardym. olaryn klas yolbashcysy jurnalyn yzyna her okuwcynyn eje-kakasynyn adyny familyasyny isley...

Dowamy »

1541 29
Köneler, 8 years ago


Merw-Ashgabat 4:0

Salam, gadyrdan talyplar.comyn agzalary size yurdumyzyn futbol komandalary hakda aydyp gecesim gelyar. 12.11.2011 y guni Mary welayada Turkmenistanyn cempiony ugryndaky oyunlaryn biri boldy. yagny, Merw we Ashgabat komandalary oynady oynun 1 nji tayymy 0:0 gutardy. 2 nji tayymda gecen wagty yadyma dushenok 1 nji topy Kakageldi Gurbanmuhammedow( lak...

Dowamy »

642 5
Köneler, 8 years ago


Gosgydaky sozi biljek bolun hany

Senin arzuwlaryn goy hasyl bolsun,
Ozide shu yylda yakyn gunlerde,
Yuregimin arzuwyn,
Yuzde gorersin
Ahlisinin ozunkidigin bilersin,
Niyetinde bolsa talyp bolarsyn!!!
Bu gosgynyn usti bilen 1 sozi okap bolyar ol soz nameka hany biljek bolun!

Dowamy »

660 11
Köneler, 8 years ago


Gul aglayar... oylanma

Hormatly talyplar.comyn agzalary size bir uytgesik temada oz yazan oylanmamy yazmak isledim oylanmamyn ady Gul aglayar gowninizden turar diyen umydym bar okan!
Yigit bu dushusyga ence gun bari, uly howes bilen garashyp yordi. Cunki bu gunki dushusyk onyn ucin beylekilerden has zerurdy. Ol elli gulli shol dushusmaly yere howlugyardy. Ylgap d...

Dowamy »

939 12
Köneler, 8 years ago


Gorkut atan aydan pahimlerni toplamaga komek edin mana

Hormatly talyplar.comyn agzalary sizden gyssagly hayyst bar men sizden komek isleyan mana Gorkut atan aydan pahimlerini toplashmaga komek edayin
Meselem: Ogul atadan gorelde almasa,owut almaz. Gyz eneden gorelde almasa sacak yazmaz. Yada Gurt yuzi mubarek we s.m. Gorkut atan aydan pahimleri bolsa bolyar hayyst etyan dine Gorkut atan aydanlar...

Dowamy »

891 13
Köneler, 8 years ago


Agent ulanyanyn yokmy aranyzda

Hormatly talyplar.com yn agzalary size yene bir zat aydasym gelyar, sizin kopuniz bilen yakyndan tanyshasym gelyar yagny dostlashasym, cunki bizin yashayan yerimizde talyplar.com a girmek gorgi. talyplar.com a agza boljak bolsan hem hokman agent ulanyan bolmaly size hem mana drujba goybermegizi hemde drujba goyberenizde ozunizzin talyplar.com daky...

Dowamy »

1728 61
Köneler, 8 years ago


Bilyaninizi yazayynda hayysht etyan men ucin...

salam Talyplar.com yn agzalary sizden hayyst etyan men oz soygili bagshym hakda bilmek isleyan zatlarymy bilyan bolsanyz yazayynda... Siz Messi, Ronaldo ya yene shona menzesh beyik adamlar hakda yazyanyz emma mana hem men gownimi alan yyigit hakda yazayynda hayyst etyan sizden. Yagny Akysh Saparowyn ogly Shohrat Saparow hakynda .
Menin bilya...

Dowamy »

1446 37
Köneler, 8 years ago


Arzuw etjek duyshde

Arzuw etsem men duyshimde,
Hasyl bormuka hushumda,
Eger hasyl bolsa hushda,
Kop arzuw etjek men duyshde...
Sizem duyshde arzuw etyarmisiniz, mena hatda hushumda etyan arzuwlarymam az gorup duyshimde arzuw etyan indi.

Dowamy »

1136 30
Köneler, 8 years ago


Ronalda super

Menem shu Ronaldo we Messi hakda aydasym gelyar. Ronaldo Messa gora has calasyn, owadan we tutanyerli. Ronaldonyn gecen yylky pokgi sany boyunca Messiden one gecmegi muna mysal : Ronaldo-40, Messi- 31. ROnaldo super!!!

Dowamy »

817 16
Köneler, 8 years ago


Menin durmusha garayshym

Her adam durmusha bir hili garayar. Kabir adamlar dine ish pyl gazanmak, bayamak. Yene biri okamak, yene biri gazanylan pula yashamak. Bu durmush munda her hili adam bar. Emma muna gynanmaly dal cunki bu durmushda her adam bir hili yaradylyar. Sizin pikirinizce bu dur has gowy adam bolmak ucin nahilirak bolmaly. Oz pikirinizi yazaysanyz.
Du...

Dowamy »

1122 21
Köneler, 8 years ago