Salam gadyrdan agzalar!!Men shu gechen 3 temamy yazyp,jogaplarny okadymda bir gaty wajyp hem-de dogry zada dushundim!!! Men bir nakyly yatlasym gelyar.Doly ozi yadyma dusenok,eger dolysyny bilyan bolsanyz yazsanyz minnetdar boljak!!! Ol nakylyn manysy sheylerakdi:"Agsaklaryn yanynda yashasan,agsaklap yore!" Sheylerak bolmaly oza.Menem netije chykardym:Men Turkmenistanda doguldym.Turkmenistan nahili bolsa-da,turkmen halky nahili bolsa-da,menem shol hilli Turkmenistany,shol hilli turkmen halkyny duzyan adam ahyryn!!!Sheyle dalmi??Men kritika edipdirin bizi,shol bir wagtyn ozunde ozumem!!! Shonun ucin,kimin gownune degen bolsam,kimi kemsiden bolsam,meni Allahyn onunde bagyshlan Men indi beyle zatlary yazmaryn.bar zadam gahar-gazapdan boldylay.Nadip men oz yurdumy,oz halkymy kemsidip bildim????Telewizorda,jurnalda,butin dunyade kan ady cykanokdy turkmenlen!!!!Ozbek,gyrgyz,gazaklan atlary belli,hemme yerde bar.A biz arasynda kawagt chykyas!!! Birden shu zatlara gaharlandym!!! Yene bir gezek otunch sorap,sizin onunizde,keramatly Allamyn onunde toba gelyan!!!! Indi men beyle etjek dal!!!

Köneler, idealman tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir