Saña ak bir gúl iberyän! Yapragynda IMAN, baldagynda HORMAT, ysynda JENNET, reñkinde NUR bar. Öyñúze satlyk, kalbyñyza nur bolup dolsun. Elmydama masgalañyzda agzybirlik, rysgal, döwlet yar bolsun. Durmusyñ ak guller yaly owadan, görjegiñ gowy, baylyk dalde bagtyñ bolsun, söyúp hem söylip yasa! Sen bagty dal, bagt seni gözlap tapsyn! Yetip gelyan Gurban bayramyn kabul bolsun!!!

Köneler, menbet tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir