Bir gun hemi$ekisi yaly pi$ik syçany kowalap gelyami$,son syç bet kellesini i$ledp duryp pi$ige: -pi$ik dost mena gaçp yadadym,bizaram boldym sendn ga4makdanlay,gel duzguni uytgedeli! -nahili? -sen gaç,men kowalaýyn -indi men $u gowram bilen senden gaçmalymy? -yok $u 4 ayaklarn b.n gaçay diypdr,we gynansakda penjani sonky gezek yakyndan gorpdr (özm duzdim dym gulkinç bolmasa çalaja ýylgyrayn)

Köneler, bende tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir