Biz sizi Paýtagtymyzyň Oguz han köçesiniň (Aýtakow köç) 138-nji ''Gümmez Gurluşyk'' jaýynda ýerleşen JM markedine çagyrýarys.
Uly saýlawly, Ýokary hilli, Amatly bahaly harytlardan eltip bermek hyzmatyny size hödürleýäris.
Howlugyň bu amatly pursaty elden gidermäň!!!
Habarlaşmak üçin 20-44-55 tel; nomere jaň edip bilersiňiz...

Täzelikler, Jeksparro tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir