Men shu sayta girmezimden ozal agendiñ nämedigini bilemokdym. Häzirler bolsa diñe agent hakda eshityän. Dostlar, agende nädip girmeli, gerek adamy nädip tapmaly, nichik ullanmaly?-maglumat beriñ!

Köneler, hallboy tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir