birnace gus bar birnacede gul.guslar gullere bir birden gonsa bir gusa gul yetenok iki ikiden gonsa bir gule gus yetenok nace gul nace gus bar?

Köneler, Batyr1986 tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir