salam agzalar.bu gün kandil günü.hemmanizin kandilinizi gutlayyan. men bu movzugy açmagmyn sebabi bu kandil diyilyan günü köp doga edilyar.hatda bilyan bolsanyz türk telvizyonda alla hakda, namaz hakda öran govy gürrünler berilyar.men bilesim gelyan zat türkmenlerde barmy şu kandil diyilyan zat ve türkmençesi name.köp yerlerde bolsa bu gije yatman dileg etyaler ve namaz okayalar.bu gün okalan namazlar,edilen dilegeler allajan kabul etsin.

Köneler, fistik tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir