Doñuzlar dünyäsi kinosy cykany bäri olary synlap gelyän. Inede 6 njy wersiyasy cykypdyr. Kimde kim gulmegi halayan bolsa ony gormegiñizi isleyän. Görenlerede bir sorag sizde nähili duygy galdyrdy?

Köneler, Rahip tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir