öňki forumyň postlaryny ýaňja geçirip bolduk. suratlar, youtube aňry bäri hemmesi işleýär. häzir köne ýazgylar öňinçä çykyp dur. şuny düzeltjek bolýan häzir. ganymat wagt aldy ýöne böwrüme dürtüp ýatyrmany durdy, häzir suwa düşüp hez edip ýataryn :)

Köneler, Farabi tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir