Yenede 1 yalan dostlygyn sonyna nokat goydym.Adam nadip beyle 2yuzli bolup bilyar nadip??? Ya indi ynsap,erkeklik,adamkarchilik diyen duygylar yokmyka,blyaa mena yadadymow shu yalanlardan,1nji bilen mylayym yylgyrysh "salam-sagbol" hemme zat gül.Sonam gerek yerinde.. ay bolyada. YAda yzyndan gep edip yorendir,Menda indi ynam galmady. Name yamanlyk gelse dost diyenlemden geldi.

Köneler, daKING tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir