salam hemma mana gyssagly komek gerek... hazirki dowur mobile phonelarda hemmesnde her durli dil bar seretdim hic haysynda turkmen dili yok yazylym kodlardan basy cykyanlar bolsa dil kodlarynyn arasyna turkmen dilinem gosmak ucin programma bolyamy ya da ozumiz cykarmalymy komek etseniz... mana azajk itergi berseniz men alp goterern yzyny.... gayrat edin garasyan .... 5x

Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir