salam millet, öyde internedi kesdirenimiz üçin önki yaly aktiw bolmak kan başartmayar indi, size taze kodlanan kirilden latyn elipbiyine çöwüryan bir converter tanatjakdym: http://tmlit.turkmenworld.com/convert_kiril.php elinizdaki eserleri skanerlap bu converter bilen türkmen elipbiyine geçirip bilersiniz we sizden yene bir gezek hayişim turkmenedebiyaty.com'da bar bolan eserlerinizi paylaşmagynyz, bizem daşary yurtda bolanymyz üçin hazirlikçe elimizde hiç eser galmady, paylaşmagy bileliň :)... converteri kodlan merdan ata hem sagbolsun aytyan yeri gelende!!!

Köneler, btp tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir