Mekdep okuwçylarynyň arasynda geçiriljek Mendeleýew adyndaky halkara bäsleşigiň 43-nji tapgyry Aprel aýynyň 25-ine Aşgabatda açylýar. Ýaryş 2-nji maýa çenli dowam eder. Bäsleşik wagtynda geçiriljek çäreler: 25 aprel - ýaryşa gatnaşyjylary garşylamak 26 aprel - bäsleşigiň dabaraly açylyşy 27 aprel - I teoretiçiski tapgyr (I теоретический тур) 28 aprel - II teoretiçiski tapgyr (II теоретический тур ) 30 aprel - eksperimentalnyý tapgyr (экспериментальный тур) 2 maý - Ýeňijileri sylaglamak, bäsleşigiň ýapylyşy, myhmanlary dogduk obalaryna ugratmak Habarlaşmak üçin: Döwletgeldi Gurbanow - Türkmenistanyň bilim Ministrliginiň orta bilim we terbiýe işleriniň ýolbaşçysy. Tel. (99312) 35-68-14 Nursähet Saparowiç Baýramow - Türkmenistanyň bilim Ministrliginiň halkara gatnaşyklar bölüminiň ýolbaşçysy. Tel. (99312) 35-34-41

Köneler, agajanh tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir