hormatly agzalar!her-bir turkmen talyby ugurtapyjy,kynchylyklardan bash alyp chykmagy basharmalydyr.eger durmushda shu ashakdaky yaly yagday gabat gelse,siz nahili hereket ederdingiz?! sagat 9:00-da size duralgada yakyn dostungyz garashmaly.siz ong bilen hokmany yagdayda bazara gitmelidingiz.edil 8:45-de sizing oynguze yene bir yakyn dostungyz gelyar.ol sizden komege matach.siz onung problemasyny chozushmeli(ol kyn yagdaya dushupdir,siz onga maslahat bermeli.).duralgada bolsa beyleki dostungyz size garashyp dur. siz nahili hereket ederdingiz?

Köneler, TURKBEL tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir