talyplar comy gaty kop azga is edinya ya da ulanya. bu dogry gurrun. yone bu sagypada hemmelerin kan bir uytgesik etyan zady yok. meselem men . mena koplen icim gysan da ve klavusnikde bir zatlar garalasym gelende giryan. yone bu gurrrunume kabirileri alynmasyn. y a da bagyslarsynyz. diyjek bolyan zadym bu yerde birem habarlar bolsa taze okuwlar barada birzatjylar yazylsa gaty gowy bormyka diyyan mena . galany da size bagly.

Köneler, mekkash tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir