salam millet, maňa görä orta aziya barada obýektiw analizleriň edildigi gowy bir saýt tapdym; türkçe bilýän bolsaňyz girip okap görüň, belki hoşuňyza gider... bu saýt usak diyip bir guramanyň saýdy ekeni, başynda da häzirki yök'üň başynda bolan yusuf ziya özjan bar, üytganem bolup biler... türkmenistanda niyazov kadrolarının tasfiyesi analiziň aşagynda türkmenistan baradaky beýleki ýorumdyr makalalary göüp okap bilersiňiz...

Köneler, btp tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir