Salam bu saytyn turkmen we turkmence yazyan agzalary!orslarda bir soz bar ("ne vyzvannyy gost huzhe vraga") tmcesi chagyrylmadyk myhmandan dushmanam gowudyr.name ucin kabir turk agzalar(barde dashary yurt dilinde yazmaly daldigini bilselerem we barde islenmeyandiklerini bilselerem) prinsiplilik (kecjallyk) bilen aramyzda bolmaga dowam etmek isleyarka!?adam dilinde,hoshamaylyk bilen dushundurenson hem gidenoklar.biz gardash,biz dogan diyship bir topar takal okayalar yada yaranjanlyk bn dostlashansyrap,komek teklip edip(1 tm gyzymyza pul teklip edip),akyl satan bolup her halatda barden gidenoklar(indi mende biraz yigrenc dorap bashlady).aklyma bulan niyetleri barada gowy zada gelenok(dushunensiniz name diyjek bolyanymy).bular 2,3 sany oydyan.adminler size hayysh bulan duypli yoguna yanyp bolmazmy!?turkmen agzalar goldawynyza we oz pikirinizi aytmagynyza garashyan!!!hormat bilen...

Köneler, dertsiz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir