bilemok,yone bir sorag meni aram aram gaty gaty oylandyryar.tm da esasanam oylenilende soywulman oylenilyar(weyle bolmagyny goldayanam),kop kiwide bolwy yaly herkim biri bilen halawyar yada vagtyny geciryar.kavagt weyle hem bolyar gyzyn hemme zady govy,bawda govnune yarayar(fiziceski i moralny)yone 5(meselem)gunden son bir zady gaty govnune yaranok ve good bye.:):). oylenenson bu variant yok elbetde,sizi bu mesele oylandyrdymy?:):):)gelin biraz beynini trenerovka edelin,(diyeli sulhun almady,bir harakterini gorup govnun gecdi):):):)men hemme pikirede acyk,yone her kim oz pikirini acyk yureklilik bilen yazmagynyzy hayyw edyan

Köneler, dertsiz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir