Täze prezidentiň kararlary esasynda Türkmenistanyň internet ulgamy azda kände özgerdi. Pursatdan peýdalanyp käbir döwlet edaralary öz web saýtlaryny açdylar. Araňyzda bilmeýänler bardyr meň ýaly. Belki peýdasy deger. Aşakdakylaryň hemmesi hem resmi saýtlar: 1) Habarlar http://turkmenistan.gov.tm/ 2) Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky ylym we tehnika baradaky Ýokary geňeşi http://science.gov.tm/ 3) Nebit-Gaz Ministerlegi http://oilgas.gov.tm/ 4) Daşary ykdysady döwlet banky(wneşekonombank) http://www.tfeb.gov.tm/ 5) Aşgabat Sergi Köşgi http://www.cci.gov.tm/ 6) Sport we turizm ministerligi http://tourism-sport.gov.tm/ 7) Tebigaty goramak ministerligi http://www.natureprotection.gov.tm/ 8) Turkmentel halkara sergisi http://www.turkmentel2008.gov.tm/ dowamy bar... sizem bilýänleriňizi ýazsanyz şadyýan bolardyk...

Köneler, ultimatum tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir