Salam talyp we talyp däl oglan gyzlar! Hemmäňize köp dogaýy salam. Täzelik bar :) Orsýedin Gubkin Nebit-Gaz Uniwersitedi Tüurkmenistanyn Politehniki institutyna öz bölumini açdy. Bu okuw ýylynda öz işine başlaýarmyş. Gubkin Uniwersitedi Orsýetden daşgary, Parižde hem bölimleri bar. siz nahili garaýanyz? Uzagyndan bolsyn da :D

Köneler, ultimatum tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir