kerkuk.net sayphasının berdigi maglumata gore kerkukde kurtler turkmen binalarına, turkmen halkina garshi köp guvvetle hüjüm etyar. gatliam etyar.

Köneler, owsar tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir