salam oglanlar gyzlar! türkmenistanda her yıl 100 münden gowrak okuwçy orta mekdepden uçurym bolyar. yöne bu 100 mün okuwçynyn dine 4 müni yokary okuwa kabul edilyar. yagny %3-4 universitede giryar.galan 95 mün (%97) okuwçy açykda boş galyar. bu öran möhüm bir yagday. mençe gaty gynandyryjy yagday. Her yıl tmistanda orta okuwy gutaranlaryn % 95-i sowatsyz , bilimsiz galmaly my? Türkmenistan üçin in birinji çözmeli möhüm problema mençe... 2008-nji ýylda Türkmenistanda 115 müň okuwçy orta mekdebi tamamlap olaryň 4 müň sanysy ýokary okuw jaýlarynda bilim alarlar. (turkmenpress.com)

Köneler, Dashoguzly tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir