gobek ganym daman yeri,beyik turkmen topragy,

bu topragyn ustinde, beyik turkmen ärleri,
dine bir watan diyip,halkyn mert-merdanlary,
bashyn goyan yerisin, beyik turkmen topragym,
***************
oguz handan gaydan cheshme,alty ogluna direnip,
her oglunyn dort perzendi,24 ile öwrülip,
24-den kyrk iki tire bir yumruga owrilip,
ol yumrugy birleshdiren beyik turkmen topragym!!
************
arsary sen, teke sen,yomut,igdir, chowdury,
alilisi,garadashly,owsharlysy,gerkezi,
salyr,saryk,soltanyaz,yazyrlysy,gokleni,
jem bolupdyr seň ustinde, beyik turkmen topragym!!!************
gunimiz bir,ayymyz bir,dinimiz bir,dabimiz bir,
damarlarda gaynap duran,bu arassa ganymyz bir,
saba saher owsen yeller,chaylardaky suwumyz bir,
bu birleri birleshdiren, beyik turkmen topragym bir!!!!
************
"süri aksaksyz bolmaz" tapylar boljek bolan,
gorip bilman bu bagty,ichden hem urjak bolan,
beyik turkmen halkyny "itden pes etjek bolan",
mynasyp dal yashamaga seň ustinde topragym!!!!
*****************************
dostlar doganlar,uyalar, gelin shu tayda tire taypa meselesini unudalyn, dogurdan hem yadadyan bosh gurrinler, birek biregi kemsitmek name gerek.hemmanin hem ozine gowni yetyar,hemmeler hem ozini turkmen hasaplayar. ya biri pes, ya biri beyik dal, dendir turkmen halky.!!!!!!

Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir