Men Windows Server 2008 ulanyan. Turkmenistana gidip geldim welin içine virus ketegine döndürüpdür oglanlar. Düyn dalirap antivirus gözlap başladym. Server üçin hany adam yali tapyp bolsa. Kaspersky gurdum crackini tapyp bilmedim server üçin çykarlan versiyasynyn. Onson çukjalap oturşuma spyware terminator diyip bir programma tapdym. Mugt ekeni. Mundan başga-da ComboFix diyip mugt arassalayjy bar şony işletdim. Kompyuter şeyle bir hezil etdi, şeyle bir güyçlendi ynanmadym. 150 sany erbet programma bar ekeni kompyuterimde. Size-de 20 minudynyzy ayirip kompyuterinizi arassalamagynyzy maslahat beryan. Esasanam ComboFix yaman super arassalayjy.

Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir