Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! Düýn-öňňünlikde bir dostum bn türkmençe bir söz barada düşünişip bilmedim. Ol maňa ol sözüň türkçedigini aýdýar, men hem türkmençedigini. Men türkiýede okadym, ol başga bir döwletde, ýöne olam türkleň uniwersitetinde okady. Indi, ikimizem, elbetde, türkçäň täsirinde bolýas. Ýöne ikimizden birimiz-ä dogry bolaýmaly. Men öňki "dil-edebiýat olimpiýadaçysy/bäsleşikçi" bolsamam, soňky wagtlar köp zady ýatdan çykardym we ýalňyşdym. yzy aşakda"

Köneler, ata tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir