Türkmen toýlarynyň bezegi, azerbeýjan tans sazlary. Azerileriň iň gowy başy çykýan zatlary aýdym-sazmyka diýýän, olaryň sazlaryny diňläp doýup bolanok, her diňläňdede toýlar ýadyňa düşüp gitýär. näme üçin biz beýle aýdym-sazlar düzüp bilemzok, aýdym saza gezek gelende biz azarilerden gaty yzda... "bagşylardan talyplar üçin azerbeýjan tans çalmagyny haýiş etýän, talyp ýaşlaryň hemmesini tans meýdança çagyrýaryn":D:D:D ______________________________________________ Azerbeýjan tans sazy 1 - "Turkmen cafe" arhiwinden ______________________________________________ Azerbeýjan tans sazy 2 - "Turkmen cafe" arhiwinden ______________________________________________

Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir