Gözüme linza dakdym şugün, dakman geçeyin. Çykaryp bilemok we yatip bilemok :(. Internetden köp sapak tapdym öwredyan yöne başaramok. Uff çykaryp bolanogay, yüregim bulaşyp gitdi. Nametsemkam?

Köneler, shahyr tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir