Ine şu linkde (faÿly ÿükle) bir faÿl bar. Şol faÿly alyp, komputeriňize türkmen klawiaturasyny ÿükläp bilersiňiz. 1. Faÿly ÿüklenden soň aşakdaky ÿaly installer packageler ÿüze çykmaly. Şolardan birini saÿlamaly. Eger kompÿüteriňizin prosessori(Intel 32-bit, ) bolsa onda Layouto1_386.msi saylamaly Eger kompÿüteriňizin prosessori (AMD 64-bit)bolsa, onda Layout01_amd64.msi saylamaly Eger kompÿüteriňizin prosessori (Intel 64-bit)bolsa, onda Layout01_ia64.msi saylamaly 2. Gerekli installeri açyp, klawiaturany kompyňyza ustanowka ediň. Klawiatura Microsoft Keyboard Layout Creator 1.4 Programma arkaly edildi, we siz öziňiz hem ony kompyňyzda ÿazyp bilersiňiz.

Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir