Ine biri telescopdan yupitere seredyar.(menem seretdim ;)) (As seen from a small telescope on Earth, you may see Jupiter and its four main moons like this:) Sizem seretjek yupitere telescopdan? yone telescope yok? zyyany yok, ine size nadip telscope yasamalydygy barada intstruksiya. telescope yasamagyn instruksiyasy Eger telescope yasasanyz onda talyplara internet usti bilen girmek gerek dal bolar. Siz telescope arkaly talyplara seredip bilersiniz. imho.

Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir