tkm barada taze habar. pulun denominasiya barada.karary okap gorjek diysen--> hawa, bugunler asgabatda we tkm-nyn beyleki yerlerinin banklaryna yagny exchange punktlarynda namanin nobaty diyjek bolsanyn ana shol yokardaky karar sebaplidigini bilayin. hawa halkymyz bir zatdan galyp baryan yali bank'a ylgayar. elindaki walyutasyny bolduryar. hawa, exchange nokatlarynda hem kabir yerlerde 200$ chaklendirme kabir yerlerde bolsa 100$ chaklendirme b/n chalshyp beryaler. ynha, shu wagt mir bazarda bolsa 17400 manatdan chalshyp beryalermish. yagny walyutany alyan-a yok hemme kishi bolduryar. Magtymguly ayyndan 15000 manat boljakmysh gurruni bar dollaryn. halk, harytlaryn hem bahasyny galdyrmagyn aladasyny edyar. yone shu bizin halkymyzyn MENTALITETINE men entek dushunip bilemogow. ozum ykdysadyyetcha dal welin yone vse ravno, shol harydyn dollar arzanlan-da gayta arzanlamalydygyny bilyan. yagny dollar-a gora hereket etjek bolsan dollar arzanlasa senem harydy arzanlatmaly sebabi. yagny vse taki shol harydy walyuta getiryan bolsan dashary yurtda barybir shol bir walyuta gymmadynda alyana harydy. tkm-da dollar dushipdir diyip olar bahany galdyranog-a. yok, ine hazir dolalr galsa-da bular bahany galdyrjak. tochno bilyan. yone dollar dushse baha galdyrylyanyna men kellam alanogow huday bar. sizin pikirleriniz:

Köneler, Achilles tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir