Gelin bu mowzukda her kim nadip universitete girjek bolup tabshyran ekzameni(leri) barada aydyp bereli son abiturientler hem, bizin yazgylarymyzy okap, ekzamenlere gowyja edip tayarlansynlar, ekzamen guni name bolyandygyna biraz dushunjeleri bolsun. Ine bu soraglara jogap berip bilseniz: 1) Haysy universitetin testini tabshyrdynyz? (meselem MIT universitete girmek ucin SAT tabshyrdym) 2) Teste nadip we nache wagt tayyarlyk gorduniz? 3) Kim size komek berdi teste tayyarlanmaga? (meselem repititor(tutor) komek berdi.) 4) Test nache wagt alyp barylyar? 5) Testi tabshyrmak mugt my? Mugt dal bolsa, onda nache manat? 6) Testi komputer usti bilen tabshyrdynyzmy ya-da "kagyzda"? 7) Testi tabshyrmak ucin, registrasiya gechmelimi? 8) We abiturientlere maslahatlarynyz (bar bolsa).

Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir