Meshur brazil futbolcy Kaka`ny tanamayaniniz yokdur. onun durmushy hakda okanlarynyzam belki bardyr. men onun durmushy barada yazylan gysga bir yazgy okapdym, mana tasir etdi. Braziliyaly okde futbolcylaryn kopusinin menzesh ykballary bar; garyp masgalada dogulmak. Pele sheyle, ronaldo, ronaldinho dagam sheyle diyip bilyan. Emma Kaka bulardan uytgesik, bay masgalada dogulyar. Basga gowy ishlerde ishlap biljekka ol hobbisi bolan futboly saylayar. Ol bir gezek yykylyp kellesini basseynin gyrasyna uryar we mayip bolup kalyaskada gezmeli bolyar. Emma Kaka gijeleri aglap hudaydan dileg edyar duzelmegi ucin. Son ol garashylmadyk yagdayda gowulashyar we tazeden futbola dolanyp gelyar. Sonam ine shuwagtky goryan Kaka`myz doreyar. Gecen yil (2007) UEFA tarapyndan dunyanin ing okde oyuncysy hokmunde saylandy. Kaka bashyndan gecen shol wakadan sonam hudaya bolan ynanjyny azaltmandyr. Gol salanda-da goryas, elini yokaryk galdyryp dileg edyar, Hudaya shukur edyar. Munda shol trawmanyn tasiri ulydyr diyip piker edyan. Menin esasy unsumi ceken tarapy shu: Kaka her yil gazanjynyn 1/10”uny hayir sahavat ucin bagyshlayarmysh. Mana onun sheyle bay we meshhur bolmagyna garamazdan yureginin arassalygy, pes gowunliligi, pula we shohrada gyzmayanlygy gaty tasir etdi. Özem hergün agşam injilden bir sözlemem bolsa okaman yorgana girmeyarmiş. Birhili üytgeşigrak futbolçy eken menin tanayanlaryma göra. Bir tarapda meşhur, bay boljak bolup hars uryanlar, bolansonlaram ulumsy bolup edyanlerini özlerinden bilyanler, beyleki tarapda-da Kaka yaly meşhurlygynam baylygynam özlerinin gelip tapyan adamlary. Olar bolsa adamçylyklaryndan bir gramam zat üytgedenoklar. Hemme kişin başaryp biljek zatlary dal.

Köneler, diwana tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir