Messiniň bir klub üçin geçiren pökgileriniň sany Pelläňki bilen deňleşdi.


Barselonanyň hüjümçisi Lionel Messi Ispaniýa çempionatynyň 14-nji tapgyrynyň Walensiýa bilen oýnunda özüni tapawutlandyrdy.
33 ýaşly argentinaly üçin ähli ýaryşlarda kataloniýalýlar üçin 643-nji golydyr.
Onuň bu rekordynyň görkezijileri Pelläniň "Santos" üçin salan pökgileriniň sany bilen deňleşdi.
Messi 2003-nji ýyldan bäri Barselonada oýnaýar. Jemi 714 oýun oýnady.

Sport, Реалист01 tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir