salam muhacir bn şahyr a yüzlenyan ! talyplar.com daky kabir linkleri, klikleri beyleki yazgylardan azajyk bolsa da tapawutly etseniz .... meselem men ilki gelemde şu yerde bir mowzuga jogap yazgy yazdm weli ibermage zat gözlap iberip bilman birki gün gezdm... sonra gordüm aşakda normalny \"basyşdyryp gör\" diyen yazgyny... şuna menzeş kabir klikler bar şolara bir gayrat etseniz gowy bolar öytyan... 5x

Köneler, .x_xXx_x. tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir