"Kitapdyr ynsanyň baky hemrasy,
Oňarsaň bolgun sen onuň gümrasy,
Kitap dostdur, asla gama batyrmaz,
Aklyňy goýaldar pikirleň şasy."
Abdyrahman JAMY.

# www.kitapcy.com

Edebiýat, wagt tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir