1. Beýni agramy beden agramynyň 2% -idir.

2. Çalt ýöräniňizde eşitmek ukyby wagtlaýyn azalýar.

3. Iki sany uly howuz, adamyň ömrüniň dowamynda öndürýän tüýkülik bilen doldurylyp bilner.

4. Adamyň içki organlarynyň iň agyrsy bagyrdyr (takmynan 1,5 kg).

5. Adam bedeninde takmynan 700 ferment işleýär.

6. Bedeniň gan damarlarynyň umumy uzynlygy takmynan 100,000 kilometre barabardyr.

7. Bedende aýlanmaýan organ gözüň korneýasydyr. Kisloroddan göni howa alýar.

8. 6 aýa çenli bäbekler birbada dem alyp we ýuwudyp bilerler.

9. Asgyranyňyzda bedeniň ähli agzalary, hatda ýürek hem biraz saklanýar.

10. Aýallaryň ýüregi erkekleriňkiden has çalt urýar.

11. Adam arzuwlarynyň 90% -ini ýatdan çykarýar.

12. Içege bakteriýalarynyň hemmesi ýygnansa, kofe käsesine girip biler.

By: Arslan Alayew

Bilim, Arslanalayew tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir