Dostlar şu habara gati gen galdim copy paste edyan. tercime etmek gati uzin gati görman! Kilise, bozulmayan cesetlere \'ermiş\' muamelesi yapıyor! Sekülerizmle girdiği savaşı kaybeden kilise, üzerinden yüzyıllar geçtiği halde bozulmayan vücutlara mucize muamelesi yapıyor, söz konusu cesetlere sahip çıkarak onları \'aziz\' payesi ile onurlandırıyor. Bilimin cevaplarını tatmin edici bulmayan \'iyi Hıristiyanlar\' bozulmayan cesetleri müzelerde saklıyor. Bozulmayan vücutların sırrını araştıranlardan biri de Joan C.Cruz. Meseleyi enine boyuna masaya yatıran Cruz\'un kitabından sizin için bilgiler derledik. Joan Carroll Cruz mezarlıklara ve ölülere merak sarmış bir araştırmacı. Cruz, Katolik bir mekânda izlediği tiyatro oyunu sırasında cam fanus içinde yatan bozulmamış bir ceset görür. Bu olaydan çok etkilenen Cruz \'bir insanın vücudunun nasıl bu denli korunduğunu\' merak eder. Araştırmaları sonrasında, tiyatroda gördüğü Aziz Francis of Geronino olarak tanıtılan hiç bozulmamış cesedin akıbetini de öğrenir. Aziz Francis\'e ait olduğu söylenen bu ceset için kullanılan bilgiler de yanlıştır. Bu olanların azizlikle bir ilgisi olmadığını da anlar. Peki, \'Mucize değilse, bu cesetler nasıl ve niçin bozulmuyorlar?\' diye düşünür. Araştırmaları sonucunda merakını giderecek cevaplara ulaşır. Daha sonra bu bilgileri toplar ve \'The Incorruptibles (Bozulmayanlar)\' adlı eseri ortaya çıkarır. Bu kitap üç çeşit bozulmayan vücudu konu alıyor. Özellikle korunan vücutlar yani bilimsel metotlarla bir ölünün vücudunun mumyalanması. Tesadüf eseri korunan vücutlar yani cesedin bulunduğu mekân şartlarının korunmayı sağlaması ve son olarakda kendi kendine bozulmayan vücutlar, yani bilimin niçin bozulmadıklarına cevabı olmayan vücutlar... Bilimin cevapsız kaldığı bu noktada ise Katolikler devreye giriyor. Ve bozulmayan bu vücutları \'Azizler\' başlığı altında sergiliyor. Ancak belirtmek gerekir ki, mucize olarak gösterdikleri bu cesetler içerisinde mekan şartlarından dolayı bozulmamış cesetler ve bilimsel metotlarla korunmuş mumyalar da var. originali http://pazar.zaman.com.tr/?bl=5&hn=1369

Köneler, batyr tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir