Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky  edara görnüşli taraplara  we edara görnüşdäki taraplary döretmeýän telekeçiler üçin“Internet-banking” hyzmatyny hödürleýär!

“Internet-banking” islendik wagtda internet üsti bilen müşderlere öz bank hasaplaryny gözegçilik etmek, şeýle hem  müşderiniň hasaplaryndaky galyndy serişdeleri barlamak we olaryň hasaplary boýunça geçen amallaryň taryhyna seretmek mümkinçiligini hem berýär.

Täzelikler, bank tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir