Belki men shol oglan bilen dushushandan sonra okap bashlapdyryn. Men on okuwa bolan howesini gorip men okasym gelipdi. Bolya indi bu oglan barada: Bir gezek men Ashgabat-Turkmenabat poezdinde oye gidyadim. Hali poezd ugramanka Ashgabadyn vokzalyndan, bir shadyyan oglanjyk 17-18 yashly menin onumdaki bosh yerde oturdy. Ozindam gitarasy bar ekeni. Son butin wagondan hemme yashlar on gitarada oynayanyna gulak asmaga geldiler. Name uchin ol beyle shat diyip soraslar ol \" meni universitete parasyz kabul etdiler\" diydi. \"Meni bashda almajak boldular\"- diydi. \"Men olara pianinada hem oynap berdim, gitarada, dutarda, skripkada yene birnache saz gurallarynda. Onson olar meni kabul etdiler\"- diydi. \"Bashda meni ekzamenden dushurjek boldular\"- diydi \"yone men olary shu birnache saz gurallarynda oynap bermage synanshdym\"-diydi. Diymek, kim parasyz Turkmenistanda okajak bolsa onda tabshyryan ekzamenini suw ichan yaly bilmeli! Turkmenistanda, ekzameni gowy bilsenem seni uniwersitete kabul etmeyarlermi koplench?

Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir